Nieuw project

Project  Fruits of Silence – april 2018 t/m februari 2019

Inleiding
In een van Philip Glass koorstukken klinken de woorden van Leonard Cohen: “There are some men who should have mountains to bear their names to time.” Het is alsof hij verwijst naar twee andere componisten in ons programma: Johan Sebastian Bach en Arvo Pärt. Twee grote en invloedrijke componisten die beiden het heilige, goddelijke rijk lijken te willen vangen in hun koormuziek. Hun muziek en gekozen teksten zoeken licht en houvast en geven troost.

Programma
In dit programma brengen het Almeers Kamerkoor Amuse Vocale en het kamerkoor Ottava uit Amsterdam in wisselende samenstelling een breed palet van bekende en onbekende koormuziek ten gehore. We zingen een aantal stukken gezamenlijk, daarnaast zingt elk koor een eigen onderscheidend programmadeel. Het project wordt afgesloten met concerten in februari 2019 in respectievelijk Goede Rede, Almere en de Oranjekerk, Amsterdam.

De muziek

Amuse Vocale:

Philip Glass  –  Three songs for choir a capella (selectie)
*  Pierre de Soleil
*  There are some men
*  Quand les hommes vivront  l’ amour

Judith Weir – Two human hyms
1. Love, bade me welcome
2. Like to the falling of a star

Judith Weir  –  My guardian angel

Will Todd  –  Stay with me (Fader Pio’s prayer)

Samen met Ottava:     

Johann Michael Bach – Ich lasse dich nicht, du segnest mich den

Johann Sebastian Bach  –  Halt was du hast

Peteris Vasks  –  The fruit of silence

Arvo Pärt  –  Morning Star

Arvo Pärt  –  Deer’s Cry

Arvo Pärt  –  Most Holy mother of God

De repetities en overige data
De repetities zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in kerkcentrum Goede Rede, Kerkgracht 60, Almere Haven. Op 16 april is er een Open avond voor belangstellenden en potentiële (project)leden. Dat is dan ook meteen de eerste repetitie van het nieuwe project.
In het hele project zijn er ca 27 repetities en 2 studiedagen (op zaterdag). Voor de exacte data van repetities en studiedagen, zie…

Kosten
Projectleden betalen hetzelfde als de vaste koorleden (27,50 per maand) + 15 euro voor initiële kosten (o.a. koormap, bladmuziek, ed)

Nieuwe (project)leden welkom!
Spreekt dit project je aan? Nieuwe (project)leden in alle stemmen zijn in principe welkom!  Meer informatie en aanmelden bij Kees Neuhuijs, tel. 06-15515628.

Belangstelling voor ander project?
Als je niet aan dit project wilt deelnemen, maar je bent wel geïnteresseerd  in deelname aan (een project van) Amuse Vocale, meld je dan als belangstellende op amusevocale(at)gmail.com  of bel naar 06-14022320. We houden je dan per mail op de hoogte van onze nieuwe projecten of we kunnen een afspraak maken voor nadere kennismaking.