Vereniging

Voorgeschiedenis

Ons koor vindt zijn oorsprong in The City Hall Singers (stadhuiskoor) in Almere. In 2008 is een aantal leden (ca 11) begonnen als projectkoor o.l.v. Gerard Poot met muziek van John Leavitt, een Amerikaans componist en arrangeur met een groot oeuvre, maar niet zo bekend in Nederland. Na een paar jaar hebben we gekozen voor een officiële rechtsvorm van vereniging en een passende naam.

Vereniging vanaf 2010

Op 15 oktober 2010 is de vereniging Almeers Kamerkoor Amuse Vocale opgericht en is het repertoire verbreed naar andere componisten. De vereniging kon nu ook subsidie aanvragen en krijgen. Het aantal leden van de vereniging is nu om en nabij de 28 personen. Daarnaast zijn er projectleden die zich steeds aan één project verbinden. Overweeg je om ook lid te worden? Zie onder Meezingen.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit  Wilma Hartsuiker (voorzitter), Truus Meerstra (secretaris) en Kees Neuhuijs (penningmeester). Het bestuur vergadert ca 8 keer per jaar, bereidt de ledenvergaderingen voor en zorgt voor een goede organisatie en communicatie in en rond het koor, in samenwerking met de dirigent.

Ledenvergadering

Jaarlijks is er in elk geval één ledenvergadering, nl. in februari, waarin het afgelopen jaar wordt afgesloten en over het nieuwe jaar wordt besloten. Naast jaarverslag en begroting zijn dan ook de programmering en activiteiten voor de komende twee jaar aan de orde. En wordt de contributie vastgesteld.

Contributie

De contributie baseren we op een repetitiefrequentie van ca 30 keer per jaar. De contributie voor 2019 is vastgesteld op 330 euro per jaar (27,50 euro per maand). Projectleden betalen hetzelfde bedrag.

Vrienden van Amuse

Amuse Vocale is trots op haar Vrienden die onze grootste fans zijn en minimaal 25 euro per jaar doneren aan de vereniging!
Zij hebben recht op een gratis toegangskaart per concert en een ereplaats vooraan in de zaal. Jaarlijks is er een speciale repetitieavond waar alle Vrienden voor worden uitgenodigd.

Ook Vriend worden? Meer info…